Masz pytania? Zadzwoń!

(+48) 77 457 75 99 lub NAPISZ DO NAS

 
Artykuły
Zobacz wszystkie artykuły...
Kasa fiskalna za 300 zł?

Ceny kas fiskalnych wahają się średnio od ok. 1300 - 3000 zł netto, a drukarek fiskalnych od ok. 2000 - 3500 zł netto. Czy to jest całkowity i realny koszt zakupu? A może da się kupić kasę fiskalną za 300 zł? Sprawdź jaki jest realny koszt zakupu kasy fiskalnej...

Jak odzyskać 700zł za zakup kasy?

Planujesz zakup nowego urządzenia fiskalnego, kasę fiskalną lub drukarkę fiskalną? Pamiętaj że jeżeli jest to Twój pierwszy zakup urządzenia fiskalnego (pierwszy na dany nr NIP), to przysługuje Ci 90% zwrotu przy czym nie więcej niż 700 zł. Dotyczy to zarówno płatników podatku VAT jak i podatników zwolnionych z VAT.

Produkt dnia
Zestaw P20 - 20 szt - pager/coaster
Zestaw P20 - 20 szt - pager/coaster

1 843,77 zł

Cena regularna: 2 212,77 zł

Najniższa cena: 1 832,70 zł

1 499,00 zł

Cena regularna: 1 799,00 zł

Najniższa cena: 1 490,00 zł
szt.
ACLAS KOS_ON - Kasa ONLINE
ACLAS KOS_ON - Kasa ONLINE

1 536,27 zł

1 249,00 zł

Karta zbliżeniowa Mifare Be-Tech z nadrukiem
Karta zbliżeniowa Mifare Be-Tech z nadrukiem

4,92 zł

4,00 zł

szt.
Zestaw: Kompletne stanowisko POS dla gastronomii
Zestaw: Kompletne stanowisko POS dla gastronomii

12 863,34 zł

10 458,00 zł

Zestaw POS SOGA XS - super oferta!!!
Zestaw POS SOGA XS - super oferta!!!

5 448,90 zł

4 430,00 zł

szt.
Waga etykietująca DIGI SM-5100EV
Waga etykietująca DIGI SM-5100EV

5 805,60 zł

4 720,00 zł

szt.

Legalizacja wag elektronicznych

Co to jest legalizacja wagi?

Legalizacja wagi to nadawane przez Urząd Miar potwierdzenie, że waga jest precyzyjna i waży towary z określoną dokładnością określoną na tabliczce znamionowej. Oznacza to że błąd pomiaru na takiej wadze nie może być większy niż parametr "e" lub "d" który zapisano na tabliczce znamionowej wagi. Dla wag sklepowych dokładność ta wynosi przeważnie ok. 5g (5 gram), a dla wag magazynowych ok.20-50g (20-50 gram).

Oferujemy usługi legalizacji wag elektronicznych

Wszystkie sprzedawane wagi przez firmę Segal są objęte pełną obsługą techniczno-serwisową. Zapewniamy serwis wag gwarancyjny i pogwarancyjny. Prowadzimy kompleksową obsługę związaną z okresowymi przeglądami i legalizacją wag. Gwarantujemy fachową obsługę, profesjonalny serwis oraz doradztwo techniczne.

Według nowych przepisów Unii Europejskiej wszystkie nowe wagi, które zostały wyprodukowane po 01.05.2004 roku aby mogły być używane do obrotu handlowego muszą posiadać certyfikat europejski CE i znak metrologiczny M. Wagi nie spełniające tego wymogu nie mogą uczestniczyć w bezpośrednim obrocie handlowym.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami stosowanie do handlu wag bez legalizacji i certyfikatu jest zabronione i naraża użytkownika wagi na duże kary finansowe ze strony Urzędów Miar i innych jednostek administracji państwowej. Nowe wagi posiadają tzw. pierwotną legalizację producenta lub importera, która jest ważna 3 lata, licząc od 1 grudnia roku, w którym dokonano oceny zgodności, czyli przeprowadzono legalizację pierwotną.

Przykład oznaczeń legalizacji

Jeżeli na wadze jest tabliczka znamionowa z oznaczeniem CE, M14 tzn. że waga otrzymała pierwotną legalizację w 2014r., a zatem legalizacja jest ważna przez 3 lata (licząc od 1 grudnia 2014r.), czyli do 30 listopada 2017r.

Każda kolejna legalizacja (poza pierwotną od producenta/importera) ważna jest 25 miesięcy od 1 dnia miesiąca daty jej wykonania, tzn. jeżeli legalizację wykonamy np. w V.2013r. to będzie ona ważna do końca V.2015r.

Działania firmy Segal związane są m.in. z przygotowaniem wag  do czynności legalizacyjnych oraz załatwieniem formalności z tym związanych. Mogą Państwo dostarczać wagi bezpośrednio do naszej firmy lub zamówić usługę legalizacji na miejscu. Odbierzemy od Państwa wagę, zalegalizujemy i dostarczymy gotowe urządzenie. W razie potrzebny na czas legalizacji udostępniamy wagę zastępczą.

Nasze główne atuty to:

 • posiadamy bogate zaplecze intelektualne oraz techniczne
 • nasi ludzie są doświadczonymi pracownikami
 • posiadamy profesjonalny sprzęt do napraw
 • posiadamy własne wzorce masy
 • oferujemy atrakcyjne ceny
 • posiadamy wagi zastępcze
Chcesz zalegalizować wagę?
Zadzwoń, wykonamy usługę szybko i profesjonalnie
tel. 77 4577-599 wew. 2

W jaki sposób przeprowadzamy legalizację?

Procedurę legalizacji można przedstawić w następujących punktach:

 • odbieramy od Państwa wagi, które mają zostać zalegalizowane;
 • jeżeli zachodzi taka potrzeba, na czas legalizacji udostępniamy Państwu wagi zastępcze
 • przygotowujemy wagi do legalizacji - naprawiamy, kalibrujemy, czyścimy oraz dokonujemy innych wymaganych do przeprowadzenia legalizacji czynności;
 • załatwiamy wszelkie formalności związane z legalizacją wag w Urzędzie Miar;
 • dostarczamy Państwu gotowe, zalegalizowane wagi;
 • na wadze zostaną umieszczone plomby oraz naklejki informujące o okresie ważności legalizacji;
 • przypominamy naszym klientom o kończącym się okresie ważności legalizacji.

Jakie typy wag jesteśmy w stanie dla Państwa zalegalizować?

Jesteśmy w stanie zalegalizować niemalże wszystkie typy wag elektronicznych, począwszy od małych wag sklepowych,  poprzez wszelkiego rodzaju wagi przemysłowe oraz bardzo dokładne wagi laboratoryjne.

Brak możliwości zalegalizowania wagi, która nie miała wcześniej legalizacji pierwotnej

Należy pamiętać o tym, że legalizacji podlegają tylko te wagi które jako nowe posiadały legalizację pierwotną, tzn. zostały sprzedane przez producenta/importera jako wagi legalizowane. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jeżeli zakupiona nowa waga nie posiadała legalizacji, to nie ma możliwości jej późniejszego zalegalizowania.

Jakie są rodzaje legalizacji wag stosowanych w handlu?

 

Zobacz również

Nowe wagi sklepowe oferowane przez firmę SEGAL

 

Można wyróżnić następujące typy legalizacji:

 • legalizacja pierwotna - nadawana wagom po raz pierwszy przez producenta/importera po wyprodukowaniu, przed wprowadzeniem go do obrotu lub użytkowania. Ważna jest 3 lata od daty na tabliczce znamionowej (licząc od 1 grudnia roku z tabliczki znamionowej)
 • legalizacja ponowna - każdą kolejną legalizację wagi, wykonywaną przez Urząd Miar. Ważna jest 25 miesięcy od oznaczenia Urzędu Miar na tabliczce znamionowej. Tą legalizację jesteśmy w stanie dla Państwa wykonać.
 • legalizacja jednostkowa - legalizacja pierwotna przyrządu pomiarowego w wykonaniu jednostkowym, skonstruowana dla określonego szczególnego zastosowania. Wykonywana na specjalne zamówienie użytkownika i obejmuje swoim zakresem badania wykonywane w ramach zatwierdzenia typu. (nie stosowana powszechnie, jedynie na życzenie np. zakładów produkcyjnych, itp.)

Jakie wagi należy zalegalizować?

Głównym dokumentem mówiącym o legalizacji, w którym znajdują się najistotniejsze definicje jest: "Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach".

Na podstawie tej ustawy legalizacji podlegają przyrządy pomiarowe w tym przede wszystkim wszelkiego rodzaju wagi, które mogą być używane w:

 • ochronie życia, zdrowia oraz środowiska,
 • ochronie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 • ochronie praw konsumenta,
 • podczas pobierania podatków, opłat oraz wszelkich należności budżetowych, jak również wyznaczaniu upustów, wynagrodzeń kar umownych i odszkodowań, dodatkowo przy ustalaniu i pobieraniu przybliżonych należności i świadczeń,
 • podczas dokonywaniu kontroli celnej,
 • podczas wszelkiego obrotu handlowego (wagi)

Wynika z tego, że zalegalizowana powinna być każda waga, która jest w jednostce handlowej. Zarówno w bezpośredniej sprzedaży jak i na zapleczu służąca do przyjmowania towaru na sklep.

Jak długo jest ważna legalizacja i kiedy należy wagę ponownie zalegalizować?

Od 7 stycznia 2007r. obowiązują nowe przepisy dotyczące zasad legalizacji ponownej.

Wagi wprowadzone do obrotu od dnia 1 maja 2004 r. do dnia wejścia w życie przywoływanej ustawy, powinny być zgłoszone do legalizacji ponownej po raz pierwszy przed dniem:

 1. 31 grudnia 2007 r. - gdy zostały wprowadzone do obrotu od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.;
 2. 31 grudnia 2008 r. - gdy zostały wprowadzone do obrotu od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.;
 3. 31 grudnia 2009 r. - gdy zostały wprowadzone do obrotu od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 7 stycznia 2007r.

Wagi wprowadzone do obrotu po wejściu w życie "Ustawy z dn. 15.12.2006r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw" czyli od dnia 7 stycznia 2007r. mają zostać poddawane  legalizacji ponownej w terminach określonych w "Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 roku w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych"

Wagi poddane ocenie zgodności po 7 stycznia 2007r. muszą być poddane pierwszej legalizacji ponownej przed upływem 3 lat, licząc od 1 grudnia roku, w którym dokonano oceny zgodności. Oznacza to, że:

 • wagi wprowadzone do obrotu (poddane ocenie zgodności) w 2007r. muszą być poddane legalizacji ponownej do 1 grudnia 2010r.
 •  wagi wyprodukowane w 2008 roku trzeba zalegalizować do 1 grudnia 2011 roku
 • wagi wyprodukowane w 2009 roku trzeba zalegalizować do 1 grudnia 2012 roku
 •  wagi wyprodukowane w 2010 roku trzeba zalegalizować do 1 grudnia 2013 roku
 • wagi wyprodukowane w 2011 roku trzeba zalegalizować do 1 grudnia 2014 roku

Druga i kolejne legalizacje ponowne muszą być wykonywane przed upływem 25 miesięcy, licząc od 1 dnia miesiąca, w którym dokonano legalizacji ponownej. Przykładowo - waga poddana legalizacji ponownej w lutym 2007r. musi być ponownie legalizowana do końca lutego 2009r.

Powyższe zapisy regulują kwestie legalizacji ponownej wykonywanej okresowo, przy założeniu, że w trakcie użytkowania urządzenie nie było naprawiane, a cechy legalizacyjne i zabezpieczające nie zostały uszkodzone.

W sytuacji, gdy cechy legalizacyjne lub zabezpieczające zostały naruszone urządzenie musi być ponownie poddane legalizacji ponownej przed przystąpieniem do dalszego użytkowania.

Przypominamy, że obowiązek poddawania wagi okresowej legalizacji, jak również utrzymywania cech legalizacyjnych w należytym stanie spoczywa na użytkowniku.

Jak wyglądają cechy legalizacyjne? Jak odczytać kiedy waga była legalizowana?

Oznaczenia legalizacyjne na nowej wadze elektronicznej posiadającej legalizację są umieszczone na tabliczce znamionowej lub w jej pobliżu. Oznaczenia dotyczą wszystkich nowych wag wyprodukowanych po 01.05.2004r.

Dowodem ponownej legalizacji są specjalne holograficzne naklejki legalizacyjne, które nakleja się w pobliżu tabliczki znamionowej wagi. Naklejki są dwie: jedna z liczbą rzymską określająca miesiąc w jakim była wykonana legalizacja oraz druga z liczbą arabską określającą rok w którym był wykonana legalizacja. Na przykład waga zalegalizowana w czerwcu 2011 roku będzie miała dwie naklejki, jedną z oznaczeniem miesiąca: VI oraz drugą z oznaczeniem roku: 11.

Przykład tabliczki znamionowej wagi z pierwotną legalizacją:

Co trzeba zrobić gdy ważność legalizacji wygasa?

Wagę taką należy zgłosić do ponownej legalizacji. Można to zrobić w dwojaki sposób:

 1. zgłosić się wraz z wagą do najbliższego Urzędu Miar ale należy pamiętać o tym, że Urzędy Miar i Wag nie regulują wag, czyli ich nie kalibrują i jeśli waga będzie źle ważyła (a sprawdza się to b. dokładnymi odważnikami) to waga nie zostanie zalegalizowana a koszty badania i tak będziemy musieli zapłacić, często też jest konieczność zostawienia wagi na kilka godzin;
 2. zgłosić się do najbliższego zakładu naprawy wag - serwisu w celu dokonania ponownej legalizacji (stosuje się również nazewnictwo legalizacja wtórna).  Firma SEGAL jest takim punktem i można mieć pewność, że przed legalizacją zawsze przeprowadzimy dokładną regulację wagi, dzięki czemu podatnik ma pewność, że waga nie będzie "oszukiwać" i że przejdzie wszystkie testy w Urzędzie Miar. Zaoszczędzimy też czas na dojazdach i staniu w kolejkach, ponieważ załatwimy wszystkie formalności od "A do Z" za klienta. Nam oddajesz wagę do legalizacji i od nas odbierasz wagę zalegalizowaną. Jeżeli będzie ona wymagała naprawy, przemalowania, itp. to wszystkim się zajmiemy, a Ty odbierasz od nas gotową wagę.

Chcesz kupić wagę?
Przeczytaj poradnik a dowiesz się na co zwracać uwagę przy zakupie wagi

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl