Masz pytania? Zadzwoń!

(+48) 77 457 75 99 lub NAPISZ DO NAS

 
Artykuły
Zobacz wszystkie artykuły...
Zmiana stawek VAT od 01.04.2024

Na stronie Ministerstwa Finansów pojawił się komunikat, w którym poinformowano o decyzji o nieprzedłużaniu po 31 marca 2024 r. okresowego obniżenia stawki VAT na podstawowe produkty spożywcze

 

Kasa fiskalna za 300 zł?

Ceny kas fiskalnych wahają się średnio od ok. 1300 - 3000 zł netto, a drukarek fiskalnych od ok. 2000 - 3500 zł netto. Czy to jest całkowity i realny koszt zakupu? A może da się kupić kasę fiskalną za 300 zł? Sprawdź jaki jest realny koszt zakupu kasy fiskalnej...

Produkt dnia
Kasa fiskalna - Elzab K10 ONLINE
Kasa fiskalna - Elzab K10 ONLINE

2 078,70 zł

1 690,00 zł

ACLAS KOS_ON - Kasa ONLINE
ACLAS KOS_ON - Kasa ONLINE

1 536,27 zł

1 249,00 zł

Zestaw P20 - 20 szt - pager/coaster
Zestaw P20 - 20 szt - pager/coaster

1 843,77 zł

Cena regularna: 2 212,77 zł

Najniższa cena: 1 843,77 zł

1 499,00 zł

Cena regularna: 1 799,00 zł

Najniższa cena: 1 499,00 zł
szt.
Zestaw: Kompletne stanowisko POS dla gastronomii
Zestaw: Kompletne stanowisko POS dla gastronomii

12 863,34 zł

10 458,00 zł

Zestaw POS SOGA XS - super oferta!!!
Zestaw POS SOGA XS - super oferta!!!

5 448,90 zł

4 430,00 zł

szt.
Karta zbliżeniowa Mifare Be-Tech z nadrukiem
Karta zbliżeniowa Mifare Be-Tech z nadrukiem

4,92 zł

4,00 zł

szt.
Waga etykietująca DIGI SM-5100EV
Waga etykietująca DIGI SM-5100EV

5 805,60 zł

4 720,00 zł

szt.

RODO

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, nazywane potocznie RODO.

Spółka SEGAL sp. z o.o. przetwarza dane osobowe zarówno w charakterze administratora danych (są to w szczególności dane klientów, dostawców oraz dane osób zatrudnionych przez spółkę), jak i w charakterze podmiotu przetwarzającego w rozumieniu art. 28 RODO, czyli podmiotu, który przetwarza dane w imieniu innych administratorów (są to w szczególności dane powierzone spółce do przetwarzania przez podmioty korzystające z jej usług – czyli np. dane klientów tych podmiotów lub dane osób zatrudnionych przez te podmioty).

Podjęliśmy starania by przetwarzane przez nas dane osobowe były należycie zabezpieczone i by chronić prawa osób, których te dane dotyczą, w szczególności:

 • oszacowaliśmy ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, w związku z przetwarzaniem ich danych;
 • opracowaliśmy wewnętrzne procedury ochrony danych osobowych;
 • wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. 

Poniżej przedstawiamy informacje na temat przetwarzania przez nas danych osobowych oraz przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez spółkę SEGAL sp. z o.o. działającą w charakterze administratora danych

Administratorem danych osobowych jest SEGAL sp. z o.o. 45-325 Opole, ul. Światowida 5.

Z Administratorem można się skontaktować:

 • dzwoniąc pod numer telefonu: 77 4577599 w 41
 • pisząc na adres e-mail: segal@segal.pl
 • pisząc na adres pocztowy siedziby Administratora.

Przetwarzamy dane osobowe w celach wynikających z prowadzonej działalności, w szczególności w celu:

 • świadczenia usług naszym klientom (w tym m.in. prowadzenia działań marketingowych, zawierania i realizacji umów, dokumentowania i rozliczenia świadczonych usług);
 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa (w tym przepisów dot. świadczenia serwisu urządzeń fiskalnych i niefiskalnych, świadczenia obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, prowadzenia rachunkowości, dokumentacji podatkowej i dokumentacji pracowniczej);
 • realizacji uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich (w tym zarządzanie spółką, ochrona mienia, dochodzenie roszczeń lub obrony przez nimi).

Państwa dane w uzasadnionych przypadkach mogą być przez nas udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

 • organom państwowym lub podmiotom uprawnionym do uzyskiwania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa (np. operatorom systemów płatniczych, bankom, operatorom pocztowym, radcom prawnym/adwokatom);
 • podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego (zgodnie z wymogami określonymi w art. 28 RODO), w związku ze świadczonymi przez nich usługami (np. naszym podwykonawcom, dostawcom usług IT, podmiotom zapewniającym obsługę finansowo-księgową, agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi doradcze).

W szczególności, SEGAL sp. z o.o. może przekazywać Pastwa dane osobowe:

 • producentom i importerom urządzeń fiskalnych w celu konieczności przeprowadzenia rejestracji urządzeń wynikającej z obowiązujących przepisów w tym zakresie, jak również w celu świadczenia usług związanych z obsługą gwarancyjną i pogwarancyjną;
 • producentom oprogramowania w celu rejestracji i aktywacji licencji oprogramowania, bądź świadczenia usług dodatkowych
 • swoim podwykonawcom, z którymi spółka zawarła umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych (podwykonawcy są zobowiązani na mocy tej umowy m.in. do przetwarzania danych wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez spółkę oraz do stosowania odpowiednich, technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa)

Będziemy przetwarzać Państwa dane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania albo do czasu wygaśnięcia lub utraty podstawy prawnej do ich dalszego przetwarzania.

Zgodnie z RODO, w związku z przetwarzaniem Państwa danych, w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania, może przysługiwać Państwu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 2. sprostowania (poprawienia) danych;
 3. usunięcia danych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych;
 5. przenoszenia danych;
 6. wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (czyli przetwarzania danych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody);
 7. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f (czyli przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią);
 8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Przysługujące Państwu prawa opisano w art. 12-23 oraz art. 77 RODO. Tekst RODO jest dostępny pod adresem:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
Jeżeli link nie działa, odblokuj wyskakujące okienka w przeglądarce - na górze przy pasku adresu

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy kontaktować się z nami za pomocą wskazanych wyżej danych kontaktowych.

Poniżej zamieszczamy do pobrania szczegółowe informacje dla osób, których dane przetwarzamy:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez spółkę SEGAL sp. z o.o. działającą w charakterze podmiotu przetwarzającego

Możemy przetwarzać Państwa dane działając w imieniu podmiotów, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania. Podmiotami tymi mogą być w szczególności nasi klienci, którzy w związku z korzystaniem z naszych usług udostępnili nam urządzenia lub nośniki, za pomocą których te dane są przechowywane lub w inny sposób przetwarzane. W większości przypadków naszym zasadniczym celem nie jest przetwarzanie Państwa danych, a jedynie świadczenie serwisu sprzętu lub oprogramowania.

Ogólne informacje o przetwarzaniu przez nas danych zamieszczone powyżej, w sekcji „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez spółkę SEGAL sp. z o.o. działającą w charakterze administratora danych” odnoszą się również do Państwa. Szczegółowe informacje o celu i innych okolicznościach przetwarzania oraz o przysługujących prawach możecie Państwo otrzymać od podmiotów, które przekazały nam Państwa dane.

 

Data publikacji: 9.07.2020                  

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl