Opinie o Nas
Masz pytania? Zadzwoń!

(+48) 77 457 75 99 lub NAPISZ DO NAS

 
Artykuły
Zobacz wszystkie artykuły...
Jak wyszukać paragony z NIP nabywcy?

Jak wyszukać paragony z NIP nabywcy na kasie fiskalnej?

Użytkownicy kas firmy NOVITUS oraz DATECS, którzy muszą raportować do JPK paragony z NIP nabywcy, stanowiące tzw. uproszczone faktury VAT mogą teraz skorzystać z bezpłatnego programu Novitus PMBrowser w wersji 1.6.6 oraz Datecs OKE 3.3.0

Produkt dnia
Zestaw: Kompletne stanowisko POS dla gastronomii
Zestaw: Kompletne stanowisko POS dla gastronomii
10 884,27 zł 9 225,00 zł 8 849,00 zł 7 500,00 zł
Mobilna drukarka fiskalna Elzab D10
Mobilna drukarka fiskalna Elzab D10
1 832,70 zł 1 832,70 zł 1 490,00 zł 1 490,00 zł
Zestaw POS SOGA XS - super oferta!!!
Zestaw POS SOGA XS - super oferta!!!
5 448,90 zł 4 918,77 zł 4 430,00 zł 3 999,00 zł
szt.
Zestaw P20 - 20 szt - pager/coaster
Zestaw P20 - 20 szt - pager/coaster
3 073,77 zł 2 091,00 zł 2 499,00 zł 1 700,00 zł
szt.
ACLAS KOS_ON - Kasa ONLINE
ACLAS KOS_ON - Kasa ONLINE
1 474,77 zł 1 199,00 zł
 Inteligentny zamek online do drzwi na kartę / kod / odcisk palca - e-LOCK BT601
Inteligentny zamek online do drzwi na kartę / kod / odcisk palca - e-LOCK BT601
1 474,77 zł 1 228,77 zł 1 199,00 zł 999,00 zł
Zamek hotelowy/biurowy na kartę - e-LOCK H501
Zamek hotelowy/biurowy na kartę - e-LOCK H501
676,50 zł 613,77 zł 550,00 zł 499,00 zł

RODO

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, nazywane potocznie RODO.

Spółka SEGAL sp. z o.o. sp.k. przetwarza dane osobowe zarówno w charakterze administratora danych (są to w szczególności dane klientów, dostawców oraz dane osób zatrudnionych przez spółkę), jak i w charakterze podmiotu przetwarzającego w rozumieniu art. 28 RODO, czyli podmiotu, który przetwarza dane w imieniu innych administratorów (są to w szczególności dane powierzone spółce do przetwarzania przez podmioty korzystające z jej usług – czyli np. dane klientów tych podmiotów lub dane osób zatrudnionych przez te podmioty).

Podjęliśmy starania by przetwarzane przez nas dane osobowe były należycie zabezpieczone i by chronić prawa osób, których te dane dotyczą, w szczególności:

 • oszacowaliśmy ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, w związku z przetwarzaniem ich danych;
 • opracowaliśmy wewnętrzne procedury ochrony danych osobowych;
 • wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. 

Poniżej przedstawiamy informacje na temat przetwarzania przez nas danych osobowych oraz przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez spółkę SEGAL sp. z o.o. sp.k. działającą w charakterze administratora danych

Administratorem danych osobowych jest SEGAL sp. z o.o. sp.k. 45-325 Opole, ul. Światowida 5.

Z Administratorem można się skontaktować:

 • dzwoniąc pod numer telefonu: 77 4577599 w 41
 • pisząc na adres e-mail: segal@segal.pl
 • pisząc na adres pocztowy siedziby Administratora.

Przetwarzamy dane osobowe w celach wynikających z prowadzonej działalności, w szczególności w celu:

 • świadczenia usług naszym klientom (w tym m.in. prowadzenia działań marketingowych, zawierania i realizacji umów, dokumentowania i rozliczenia świadczonych usług);
 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa (w tym przepisów dot. świadczenia serwisu urządzeń fiskalnych i niefiskalnych, świadczenia obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, prowadzenia rachunkowości, dokumentacji podatkowej i dokumentacji pracowniczej);
 • realizacji uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich (w tym zarządzanie spółką, ochrona mienia, dochodzenie roszczeń lub obrony przez nimi).

Państwa dane w uzasadnionych przypadkach mogą być przez nas udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

 • organom państwowym lub podmiotom uprawnionym do uzyskiwania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa (np. operatorom systemów płatniczych, bankom, operatorom pocztowym, radcom prawnym/adwokatom);
 • podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego (zgodnie z wymogami określonymi w art. 28 RODO), w związku ze świadczonymi przez nich usługami (np. naszym podwykonawcom, dostawcom usług IT, podmiotom zapewniającym obsługę finansowo-księgową, agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi doradcze).

W szczególności, spółka SEGAL sp. z o.o. sp.k. może przekazywać Pastwa dane osobowe:

 • producentom i importerom urządzeń fiskalnych w celu konieczności przeprowadzenia rejestracji urządzeń wynikającej z obowiązujących przepisów w tym zakresie, jak również w celu świadczenia usług związanych z obsługą gwarancyjną i pogwarancyjną;
 • producentom oprogramowania w celu rejestracji i aktywacji licencji oprogramowania, bądź świadczenia usług dodatkowych
 • swoim podwykonawcom, z którymi spółka zawarła umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych (podwykonawcy są zobowiązani na mocy tej umowy m.in. do przetwarzania danych wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez spółkę oraz do stosowania odpowiednich, technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa)

Będziemy przetwarzać Państwa dane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania albo do czasu wygaśnięcia lub utraty podstawy prawnej do ich dalszego przetwarzania.

Zgodnie z RODO, w związku z przetwarzaniem Państwa danych, w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania, może przysługiwać Państwu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 2. sprostowania (poprawienia) danych;
 3. usunięcia danych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych;
 5. przenoszenia danych;
 6. wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (czyli przetwarzania danych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody);
 7. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f (czyli przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią);
 8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Przysługujące Państwu prawa opisano w art. 12-23 oraz art. 77 RODO. Tekst RODO jest dostępny pod adresem:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
Jeżeli link nie działa, odblokuj wyskakujące okienka w przeglądarce - na górze przy pasku adresu

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy kontaktować się z nami za pomocą wskazanych wyżej danych kontaktowych.

Poniżej zamieszczamy do pobrania szczegółowe informacje dla osób, których dane przetwarzamy:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez spółkę SEGAL sp. z o.o. sp.k. działającą w charakterze podmiotu przetwarzającego

Możemy przetwarzać Państwa dane działając w imieniu podmiotów, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania. Podmiotami tymi mogą być w szczególności nasi klienci, którzy w związku z korzystaniem z naszych usług udostępnili nam urządzenia lub nośniki, za pomocą których te dane są przechowywane lub w inny sposób przetwarzane. W większości przypadków naszym zasadniczym celem nie jest przetwarzanie Państwa danych, a jedynie świadczenie serwisu sprzętu lub oprogramowania.

Ogólne informacje o przetwarzaniu przez nas danych zamieszczone powyżej, w sekcji „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez spółkę SEGAL sp. z o.o. sp.k. działającą w charakterze administratora danych” odnoszą się również do Państwa. Szczegółowe informacje o celu i innych okolicznościach przetwarzania oraz o przysługujących prawach możecie Państwo otrzymać od podmiotów, które przekazały nam Państwa dane.

 

Data publikacji: 9.07.2020                  

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl