Masz pytania? Zadzwoń!

(+48) 77 457 75 99 lub NAPISZ DO NAS

 
Artykuły
Zobacz wszystkie artykuły...
Kasa fiskalna za 300 zł?

Ceny kas fiskalnych wahają się średnio od ok. 1300 - 3000 zł netto, a drukarek fiskalnych od ok. 2000 - 3500 zł netto. Czy to jest całkowity i realny koszt zakupu? A może da się kupić kasę fiskalną za 300 zł? Sprawdź jaki jest realny koszt zakupu kasy fiskalnej...

Jak odzyskać 700zł za zakup kasy?

Planujesz zakup nowego urządzenia fiskalnego, kasę fiskalną lub drukarkę fiskalną? Pamiętaj że jeżeli jest to Twój pierwszy zakup urządzenia fiskalnego (pierwszy na dany nr NIP), to przysługuje Ci 90% zwrotu przy czym nie więcej niż 700 zł. Dotyczy to zarówno płatników podatku VAT jak i podatników zwolnionych z VAT.

Produkt dnia
Zestaw P20 - 20 szt - pager/coaster
Zestaw P20 - 20 szt - pager/coaster

1 843,77 zł

Cena regularna: 2 212,77 zł

Najniższa cena: 1 832,70 zł

1 499,00 zł

Cena regularna: 1 799,00 zł

Najniższa cena: 1 490,00 zł
szt.
Karta zbliżeniowa Mifare Be-Tech z nadrukiem
Karta zbliżeniowa Mifare Be-Tech z nadrukiem

4,92 zł

4,00 zł

szt.
Waga etykietująca DIGI SM-5100EV
Waga etykietująca DIGI SM-5100EV

5 805,60 zł

4 720,00 zł

szt.
Zestaw: Kompletne stanowisko POS dla gastronomii
Zestaw: Kompletne stanowisko POS dla gastronomii

12 863,34 zł

10 458,00 zł

Zestaw POS SOGA XS - super oferta!!!
Zestaw POS SOGA XS - super oferta!!!

5 448,90 zł

4 430,00 zł

szt.
ACLAS KOS_ON - Kasa ONLINE
ACLAS KOS_ON - Kasa ONLINE

1 536,27 zł

1 249,00 zł

RODO

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, nazywane potocznie RODO.

Spółka SEGAL sp. z o.o. przetwarza dane osobowe zarówno w charakterze administratora danych (są to w szczególności dane klientów, dostawców oraz dane osób zatrudnionych przez spółkę), jak i w charakterze podmiotu przetwarzającego w rozumieniu art. 28 RODO, czyli podmiotu, który przetwarza dane w imieniu innych administratorów (są to w szczególności dane powierzone spółce do przetwarzania przez podmioty korzystające z jej usług – czyli np. dane klientów tych podmiotów lub dane osób zatrudnionych przez te podmioty).

Podjęliśmy starania by przetwarzane przez nas dane osobowe były należycie zabezpieczone i by chronić prawa osób, których te dane dotyczą, w szczególności:

 • oszacowaliśmy ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, w związku z przetwarzaniem ich danych;
 • opracowaliśmy wewnętrzne procedury ochrony danych osobowych;
 • wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. 

Poniżej przedstawiamy informacje na temat przetwarzania przez nas danych osobowych oraz przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez spółkę SEGAL sp. z o.o. działającą w charakterze administratora danych

Administratorem danych osobowych jest SEGAL sp. z o.o. 45-325 Opole, ul. Światowida 5.

Z Administratorem można się skontaktować:

 • dzwoniąc pod numer telefonu: 77 4577599 w 41
 • pisząc na adres e-mail: segal@segal.pl
 • pisząc na adres pocztowy siedziby Administratora.

Przetwarzamy dane osobowe w celach wynikających z prowadzonej działalności, w szczególności w celu:

 • świadczenia usług naszym klientom (w tym m.in. prowadzenia działań marketingowych, zawierania i realizacji umów, dokumentowania i rozliczenia świadczonych usług);
 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa (w tym przepisów dot. świadczenia serwisu urządzeń fiskalnych i niefiskalnych, świadczenia obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, prowadzenia rachunkowości, dokumentacji podatkowej i dokumentacji pracowniczej);
 • realizacji uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich (w tym zarządzanie spółką, ochrona mienia, dochodzenie roszczeń lub obrony przez nimi).

Państwa dane w uzasadnionych przypadkach mogą być przez nas udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

 • organom państwowym lub podmiotom uprawnionym do uzyskiwania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa (np. operatorom systemów płatniczych, bankom, operatorom pocztowym, radcom prawnym/adwokatom);
 • podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego (zgodnie z wymogami określonymi w art. 28 RODO), w związku ze świadczonymi przez nich usługami (np. naszym podwykonawcom, dostawcom usług IT, podmiotom zapewniającym obsługę finansowo-księgową, agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi doradcze).

W szczególności, SEGAL sp. z o.o. może przekazywać Pastwa dane osobowe:

 • producentom i importerom urządzeń fiskalnych w celu konieczności przeprowadzenia rejestracji urządzeń wynikającej z obowiązujących przepisów w tym zakresie, jak również w celu świadczenia usług związanych z obsługą gwarancyjną i pogwarancyjną;
 • producentom oprogramowania w celu rejestracji i aktywacji licencji oprogramowania, bądź świadczenia usług dodatkowych
 • swoim podwykonawcom, z którymi spółka zawarła umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych (podwykonawcy są zobowiązani na mocy tej umowy m.in. do przetwarzania danych wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez spółkę oraz do stosowania odpowiednich, technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa)

Będziemy przetwarzać Państwa dane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania albo do czasu wygaśnięcia lub utraty podstawy prawnej do ich dalszego przetwarzania.

Zgodnie z RODO, w związku z przetwarzaniem Państwa danych, w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania, może przysługiwać Państwu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 2. sprostowania (poprawienia) danych;
 3. usunięcia danych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych;
 5. przenoszenia danych;
 6. wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (czyli przetwarzania danych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody);
 7. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f (czyli przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią);
 8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Przysługujące Państwu prawa opisano w art. 12-23 oraz art. 77 RODO. Tekst RODO jest dostępny pod adresem:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
Jeżeli link nie działa, odblokuj wyskakujące okienka w przeglądarce - na górze przy pasku adresu

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy kontaktować się z nami za pomocą wskazanych wyżej danych kontaktowych.

Poniżej zamieszczamy do pobrania szczegółowe informacje dla osób, których dane przetwarzamy:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez spółkę SEGAL sp. z o.o. działającą w charakterze podmiotu przetwarzającego

Możemy przetwarzać Państwa dane działając w imieniu podmiotów, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania. Podmiotami tymi mogą być w szczególności nasi klienci, którzy w związku z korzystaniem z naszych usług udostępnili nam urządzenia lub nośniki, za pomocą których te dane są przechowywane lub w inny sposób przetwarzane. W większości przypadków naszym zasadniczym celem nie jest przetwarzanie Państwa danych, a jedynie świadczenie serwisu sprzętu lub oprogramowania.

Ogólne informacje o przetwarzaniu przez nas danych zamieszczone powyżej, w sekcji „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez spółkę SEGAL sp. z o.o. działającą w charakterze administratora danych” odnoszą się również do Państwa. Szczegółowe informacje o celu i innych okolicznościach przetwarzania oraz o przysługujących prawach możecie Państwo otrzymać od podmiotów, które przekazały nam Państwa dane.

 

Data publikacji: 9.07.2020                  

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl